PIIB 7: Jak się bronić przed atakami nadużywającymi prawa patentowego do zwalczania polskiej konkurencji na rynku Unii Europejskiej


Jak się bronić przed atakami nadużywającymi prawa patentowego do zwalczania polskiej konkurencji na rynku Unii Europejskiej

Prezentacje prowadzą:

Anna Korbela, radca prawny, rzecznik patentowy, europejski rzecznik, członek Polskiej Rady Rzeczników Patentowych, Dariusz Kuberski, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Marek Besler, rzecznik patentowy, były Wicerezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

10.00 – 10. 30 Czy warto uzyskać prawo wyłączne udzielone przez Urząd Patentowy, a jeśli tak to przez który?

10.30 – 11.00 Jak powinien zachować się przedsiębiorca w wypadku naruszenia jego praw wyłącznych, a jak w wypadku, gdy jest bezzasadnie atakowany? Regulacje prawne stanowiące podstawę ochrony polskiego przedsiębiorcy przed naruszeniami jego praw wyłącznych.

11.00 – 11.30 Model ataku realizowanego w następstwie prezentacji na targach przez polskiego wystawcę produktu, któremu zarzucono w Niemczech naruszenie praw wyłącznych niemieckiego podmiotu

11.30 – 12.00 Jak reagować na nieuczciwe praktyki rynkowe. Kiedy patent może służyć, a kiedy zagrozić polskiemu producentowi. Przykłady nieuczciwych praktyk rynkowych. Mechanizmy obrony przed praktykami monopolistycznymi.

12.00 – 12.30 Pytania i dyskusja