PIIB 8: Efektywność energetyczna w przemyśle

9.30 – 10.15 Zagadnienia formalne i prawne

 – mgr inż. Marek Amrozy, Narodowa Agencja Poszanowania Energii

10.15 - 11.45 Praktyczna realizacja audytu efektywności energetycznej

 – mgr inż. Olaf Dybiński, mgr inż. Tomasz Kułakowski, Narodowa Agencja Poszanowania Energii

11.45 – 13.15 Przerwa

13.15  – 14.00 Prezentacja firmowa

14.00 – 15.30 Praktyczna realizacja audytu energetycznego przedsiębiorstwa

 – mgr inż. Marek Amrozy, Narodowa Agencja Poszanowania Energii